Plan dela

PLAN DELA ZA LETO 2013

1.
 Redno vzdrževanje okrog oranžerije, košnja in delovni sestanki vsak prvi torek v mesecu.

 2.
 Društvena vožnja 4. 5. 2013 bo potekala čez občino Ptuj, Videm, pogostitev bo pri našem članu gospodu Edvardu Skela, pot nadaljujemo čez Šturmovec do Dornave.

 3.
 7. 8. in 9. junij 2013 strokovna ekskurzija na otok Pag z avtobusom.

4.
 22. 6. 2013 vožnja z traktorji na srečanje starodobnikov na Goričko v Peskovce, povratek drugi dan.

5.
 20. 7. 2013 tretje srečanje starodobnih vozil in kmetijske mehanizacije.

6.
 10. 8. 2013 tekmovanje v oranju z starodobnimi traktorji in predstavitev najbolj moderne kmetijske tehnike.

7.
 Sodelovanje na srečanjih starodobnih vozil po Sloveniji in izven nje.

      8.     

Zaključna Martinova vožnja, ki bo 10. 11. 2013 .